eemhaven 005

De SVE financieel steunen kan op twee manieren.

Eenmalige donatie!

U kunt een eenmalige bijdrage leveren.
Dit kan op rekening nummer IBAN: NL92 RABO 0304 3276 54
T.n.v Stichting Vrienden van de Eemhaven

Donateur worden!
De afstand voor een wandelaar tussen de "Havik" en de "Kop van de Isselt" bedraagt ongeveer 1685 meter.
Als donateur "adopteer" je één of meer meters à € 5,- per meter.
Je kiest dan voor een jaarlijkse donatie. Bepaal daarin zelf je afstand.
Je ontvangt van ons een machtigingsdocument, dat je op de computer moet invullen.
Daarna printen en ondertekenen.  De bank accepteert alleen getekende machtigingen.
Het getekende exemplaar kan als "pdf" teruggezonden, of per post naar ons adres gestuurd worden.
Al deze informatie ontvangt je bij je inschrijving.
Ga verder...... 

Bedankt Vriend(in) van de Eemhaven!

Donatie Thermometer
> 1685m
donation thermometer
donation thermometer
> 94 meter
donation thermometer
6%
Updated
12-11-2015
Adopteer ook een meter
Wij houden u graag op de hoogte via onze nieuwsbrief

© 2015 Stichting Vrienden van de Eem | Alle Rechten Voorbehouden