eemhaven 003

Op 9 februari organiseert de Stichting Vrienden van de Eemhaven een verkiezingsdebat over hoe om te gaan met de Eemoevers.
Met de komst van diverse nieuwbouw in het Eemhavenkwartier is een start gemaakt van de ontwikkeling van de Eemoevers. De komende jaren zullen nieuwe plannen gemaakt worden over de Kop van Isselt en misschien nog wel verder stroomafwaarts richting Eempolders.

Column | Ben benieuwd wat het koningspaar, lopend van de Koppelpoort naar het Eemplein, heeft gedacht. Misschien heeft Willem-Alexander achter zijn hand aan Máxima gevraagd wanneer ze hier de boel gaan afmaken. Gevolgd door een koninklijke kwinkslag: ‘Zul je altijd zien, Max, een dag te vroeg voor de achtbaan. Die RVD-planning deugt voor geen meter’.

eemplein alternatief nov16De Stichting Vrienden van de Eemhaven (SVE) vraagt helderheid over de gewenste bouwmassa's en de locaties daarvan in De Nieuwe Stad. Zij vindt dat het proces traag verloopt en pleit voor snel duidelijkheid, zodat de gebiedsontwikkeling zorgvuldig maar ook spoedig van start kan gaan.

'Ondernemers in het gebied verdienen een snelle verbetering, zeker voor wat betreft de openbare ruimte', schreef de SVE recentelijk in een brief aan de raadsleden en het college. Dinsdag werd in de raadzaal de toekomst van De Nieuwe Stad besproken waarin uitleg werd gegeven over het ambitiedocument. Met name de vraag waar de gewenste bouwvolumes, en met welke hoogte, binnen De Nieuwe Stad het beste gestalte kunnen krijgen, kwam aan bod.

Lees het gehele artikel....

Pagina 1 van 5

Wij houden u graag op de hoogte via onze nieuwsbrief

© 2015 Stichting Vrienden van de Eem | Alle Rechten Voorbehouden