eemhaven 011

Hoe ontstond de Stichting Vrienden van de Eemhaven?  
Juni 2014 werd er een plan gepresenteerd voor de herbouw van een stellingoliemolen, de "Oliemolen" (ook bekend onder de naam "De Rijzende Zon") aan de Eemhaven in Amersfoort. Vanuit de politiek werd er gemengd positief op gereageerd. Omdat de plek (Blok 3) een hoge boekwaarde heeft was er veel scepsis. Het advies was om een solide begroting te maken. Januari 2015 werd het uitgewerkte plan gepresenteerd bij de wethouder*. Voordat de financiële kant verduidelijkt kon worden werd ons duidelijke gemaakt dat het plan planologisch niet mogelijk was. De wethouder* is planoloog en denkt vooral in grootstedelijke hoogbouw en verdichting.  
In februari 2015 werd het plan bij de plaatselijk stamtafel de ‘keientrekkers’ gepresenteerd. Jan van ’t Hof schreef hierna een pleidooi voor de herbouw van de molen die hij vervolgens inbracht als officieel burger initiatief. Uiteindelijk resulteerde dit in een raadsbijeenkomst. Het plan kreeg geen meerderheid van de raad om verder uitgewerkt te worden. In april 2015 werd het ambitiedocument "De Nieuwe Stad" door de raad aangenomen. Hierdoor worden bouwhoogtes tot 30 meter direct aan de Eemhaven mogelijk gemaakt.   
Deze beide ontwikkelingen heeft een betrokken groep Amersfoorters op de been gebracht die een andere visie hebben voor dit eeuwenoude havengebied. Deze groep zag zich genoodzaakt om zich te verenigen en als bestuursleden hun werkzaamheden onbezoldigd doen.  
Op 8 juni 2015 werd de oprichting van de Stichting Vrienden van de Eemhaven een feit.

* Het betreft hier de wethouder P. van den Berg. Van den Berg heeft Amersfoort inmiddels verlaten en is als gedeputeerde, namens D66, geïnstalleerd in de provincie Utrecht.

Stel je eens voor dat de invulling van "Blok 3" een andere is dan een appartementencomplex. SVE ondersteunt het idee van "Het herrijzen van Olymolen ‘De Rijzende Zon’".molen1Klik hier voor meer informatie.

Wij houden u graag op de hoogte via onze nieuwsbrief

© 2015 Stichting Vrienden van de Eem | Alle Rechten Voorbehouden