eemhaven 009

Privacy Policy

Online Privacy Statement van Stichting Vrienden van de Eem, d.d. 1-05-2015.

Algemeen
Website: www.eemhaven033.nl

Deze website wordt beheerd door Stichting Vrienden van de Eem. Bij bezoek aan deze website kan Stichting Vrienden van de Eem gegevens van u verwerken. Dit kan bijvoorbeeld gaan om gegevens die u via het contactformulier heeft ingevuld. In het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert Stichting Vrienden van de Eem uw privacy, onder andere door naleving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Dit Online Privacy Statement geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van deze website, het gebruik van "cookies" op deze website en hoe u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Gegevensverwerking
Stichting Vrienden van de Eem verzamelt en verwerkt informatie met betrekking tot cliënten en bezoekers van deze website in het verband met een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering en om te monitoren of deze website voldoende aansluit op de wensen van haar relaties. In het bijzonder is deze verwerking van persoonsgegevens gericht op het kunnen aanbieden van informatie met betrekking tot de diensten van Stichting Vrienden van de Eem en gerelateerde derden, het kunnen uitvoeren van onder andere promotie-activiteiten en het kunnen verrichten van analyses van gegevens ten behoeve van statistische doeleinden. De informatie die u beschikbaar stelt via deze website kan verder gebruikt worden om u te informeren over, onder andere, de website en mogelijke veranderingen ten aanzien van het gebruik van de website. Uw persoonlijke gegevens zullen vanzelfsprekend niet worden verkocht of ter beschikking gesteld worden aan derden.

Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de u bezochte webpagina automatisch op uw computer worden geplaatst. De website van Stichting Vrienden van de Eem maakt echter geen gebruik van cookies.

Websites van derden
Dit Online Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die mogelijk via deze website via links kunnen worden bezocht.

Wijzigingen Online Privacy Statement
Stichting Vrienden van de Eem behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Online Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Online Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen kennis kunt nemen.

Wij houden u graag op de hoogte via onze nieuwsbrief

© 2015 Stichting Vrienden van de Eem | Alle Rechten Voorbehouden